آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آثار و برکات ختم سوره یوسف

0

آثار و برکات ختم سوره یوسف

 

جهت حفظ از سکرات مرگ

حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند هر کس با ایمان سوره مبارکه (یوسف) را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی ان بخواند و به خانواده خود تعلیم بدهد خداوند متعال سکرات مرگ را بر ان ها اسان می کند و انها را قوت می دهد که بر هیچ کس حسد نبرند

 جهت بر آمدن مهم

حضرت امام جعفر صادق(ع) فرمودند : اگر کسی کار مهمی نزد پادشاه داشته باشد سیزده نوبت سوره مبارکه (یوسف) را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی ان و با حال وضو بخواند مهمش بر می اید

 جهت شفای جمیع امراض

(قالوا تاالله لقد اثرک اللهعلینا و ان کنا لخاطین ) (قال لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الرحمین ) (اذهبوا بقمیصی هذا فالقوهُعلی وجه ابی یات بصیرا و اتونی باهلکم اجمعین )

خواندن این آیات با نیت خالص و توجه به خدا و معنی ان جهت جمیع امراض بسیار نافع و مفید است

 جهت دفع دشمنی و ادای قرض

جهت دفع دشمنی و ادای قرض و شفای بیمار و حصول مطالب کلی و جزئی و توانگری در یک مجلس سه هزار و سیصد و سی وسه مرتبه بخواند (فالله خیر حافظاً و هو ارحم الرحمین ) مجرب است

 

 

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

متن دوم