آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آثار برکات ختم سوره ی یونس

0

آثار برکات ختم سوره ی یونس

 

حسنه به تعداد تصدیق کنندگان حضرت یونس (ع)

حضرت پیغمبر (ع) فرمودند هر کس سوره ی ( یونس ) را بخواند به عدد هر کس که تصدیق یونس کرده و تکذیب او نموده و به عدد هر کس با فرعون غرق شده

در صف مقربان الهی

حضرت امام صادق (ع) فرمودند هر کس سوره ی (یونس) را در هر دو یا سه ماه یک تلاوت کند از جاهلان نباشد و روز قیامت از مقربان درگاه عزّت خواهد بود

جهت غلبه بر دشمن

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمودند هر کس با ایمان سوره ی مبارکه ی (یونس) ار جهت دفع و ظفر بر دشمن بیست و یک بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی ان بخواند بر دشمن خود غالب می گردد

جهت پیدا شدن دزد

بعضی از بزرگان فرمودنده اند اگر کسی سوره ی مبارکه ی ( یونس) را اب نیّت خالص و توجه به خدا و معنی ان به نیت پیدا شدن دزد بخواند به زودی دزد پیدا می شود

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم