آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آتش – سایر موارد

0

آتش – سایر موارد

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب هیزم آتش بزرگی را شعله‌ور ببینی، تعبیرش این است که در آن محل جنگ و فتنه بوجود می‌آید، همانطور که در قرآن کریم آمده: …کُلَّمَا اَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ… _ …هر وقت آتشی برای جنگ افروختند… (مائده-۶۴)، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر آتش بزرگی را روی زمین ببینی، یـعـنـی در آنجا جنگ و فتنه بوجود می‌آید.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر آتش را در راهی ببینی که تا به حال آن راه را ندیده‌ای، تعبیرش بیدینی است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از زیر زمین آتش بیرون آمد و به آسمان رفت، یـعـنـی مردم آنجا با دروغ‌ها و تهمت‌های خودشان با افراد دیندار و با ایمان جنگ و درگیری می‌کنند(به اندازه و قوت شعله آتشی که دیده‌ای). بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی از زمین آتشی بیرون آمده که نور و روشنایی می‌دهد، یـعـنـی در آنجا گنجی وجود دارد.ابن سیرین می‌گوید: آتش افروختن،

تعبیرش برای پادشاه قوت می‌باشد.اگر ببینی زغال را روی آتش گذاشته‌ای و آتش را شعله‌ور کرده‌ای، یـعـنـی از مال پادشاه با پادشاه معامله می‌کنی و سود و فائده می‌بری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب آتش انداختن و بازی کردن با آتش، گفتن حرف زشت می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از خانۀ همسایه آتش برمی‌داری و می‌بری، یـعـنـی به تو مال و اموالی حرام می‌رسد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با انبر آهنگری مقداری آتش بیرون آوردی و به مردم دادی، یـعـنـی از «پادشاه» سود و منفعت بدست می‌آوری. امام صادق(ع) می‌فرمایند: اگر ببینی از هر جائی آتش سوزان برمی‌داری، یـعـنـی در هر جائی بین مردم و افراد پادشاه میانجیگری می‌کنی.

اگر ببینی پاره‌های آتش را می‌خوری، یـعـنـی مال یتیمان را به ناحق می‌خوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: اِنَّ الَّذِینَ یَاْکُلُونَ اَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا اِنَّمَا یَاْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا _ آنان که مال یتیمان را به ستمگری می‌خورند در حقیقت آن‌ها در شکم خود آتش جهنم فرو می‌برند و به زودی به دوزخ در آتش فروزان خواهند افتاد (نساء-۱۰) .تعبیرهای آتش عبارتند از: ۱– فتنه ۲– جنگ ۳– فساد ۴– سختی ۵– دشمنی ۶– حرف‌های زشت ۷– جلوگیری از خواسته‌ها و امیال ۸– خشم پادشاه ۹– عقوبت و کیفر ۱۰– نفاق و دوروئی ۱۱– بیراهی۱۲– علم و حکمت ۱۳– راه هدایت ۱۴– مصیبت ۱۵– بیم و ترس ۱۶– سوختن ۱۷– خدمت پادشاه ۱۸– طاعون ۱۹– سرسام ۲۰– آبله ۲۱– گشایش و رو به راهی کارها ۲۲– فضیلت ۲۳– مال حرام ۲۴– رزق و روزی ۲۵– سود و منفعت . 

آتش – سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم