آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آتش بی‌دود

0

آتش بی‌دود

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آتش بدون ‌دود و روشنایی، قوت می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب آتش بدون دود ببینی، تعبیرش این است که به پادشاه و فرمانروا نزدیک می‌شوی و مشکل تو برطرف خواهد شد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پاره‌ای آتش بی‌دود و درخشنده در دست داری، یـعـنـی مشغول انجام کار برای پادشاه می‌شوی.

آتش بی‌دود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم