آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آتش‌دان

0

آتش‌دان

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آتش‌دان، زنی است که خدمتکار خانه است. اگر آتش‌دان آهنی بود، یـعـنـی آن زن از بستگان اعضای آن خانه می‌باشد، و اگر آتشدان چوبی بود، از بستگان آن خانواده نبوده و دورو و منافق می‌باشد، یا اگر آتشدان خشتی باشد، خدمتکار مورد نظر انسان گردن‌کش و یا مشرک است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در تنور یا آتش‌دان آتشی روشن کرده‌ای(بدون آنکه بخواهی غذائی درون آن بپزی) تعبیرش این است که با مردی از خانواده یا فامیل درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای آتش‌دان عبارتند از: ۱– زنی خدمتکار ۲«کنیزک».

آتش‌دان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم