آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آب دهان

0

آب دهان

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر آب دهان گرمباشد، تعبیرش عمر طولانی است، ولی اگر سردباشد تعبیرش مرگ است،‌‌‌‌‌ یا اگر سیاه بوده تعبیرش غم و اندوه می‌باشد، ‌‌‌‌‌و اگر زرد باشد بیماری است، ‌‌‌‌‌تعبیر خواب آب دهان خشک نیز فقر و تنگدستی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب دهانت با خون آمیخته و خونی است، تعبیرش این است که مال حرام مصرف می‌کنی و خیلی دروغ خواهی گفت، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی آب دهانت خون می‌باشد یـعـنـی علم باطل و دروغ خواهی گفت.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به روی دیوار آب دهان انداخته‌ای و تف کرده‌ای، یـعـنـی مال و اموالی را در راه رضای خدا خرج می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی بروی تو تف کردند، یـعـنـی به خانوادۀ تو طعنه می‌زنند.

آب دهان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم