آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آبیاری

0

آبیاری

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی باغ و زمین کشت را با استفاده از “جوی آب” و رود آبیاری می‌کنی، تعبیرش بدست آوردن مال و اموال و رها شدن از غم و اندوه می‌باشد .

آبیاری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم