آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آبکامه (نوعی غذا)

0

آبکامه (نوعی غذا)

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خوردن آبکامه، رنج و و بیماری جسمی است.اگر در خواب ببینی آبکامه خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آبکامه را ریخته‌ای و یا چیزی از آن نخورده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی و اگر بیمار هستی بهبود پیدا خواهی کرد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای خوردن آبکامه عبارتند از: ۱– بیماری ۲– غم ۳– دشمنی ۴– حاجت و خواسته ۵– ناسازگاری با اهل و عیال و زن و فرزند.

آبکامه (نوعی غذا)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم