آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آبریزش بینی ( زکام )

0

آبریزش بینی ( زکام )

زکام یعنی گرفتگی و آبریزش بینی بر اثر سرماخوردگی و….

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی خودت یا شخص دیگری زکام شده است، تعبیرش این است که چند روزی بیمار می‌شوی و به زودی خوب خواهی شد و هر چه قدر زکام شدیدتر باشد مدت بیماری تو بیشتر خواهد بود (دفع بلا و گرفتاری)، ولی ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر دیدن زکام این است که بر کسی خشم و غضب می‌کنی ولی زود صلح و آشتی خواهی کرد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای زکام عبارتند از: ۱– بیماری اندک ۲– خشم گرفتن بر کسی ۳– به دست آوردن سود و منفعت.

آبریزش بینی ( زکام )

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم