آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

یهودی تعبیر

یهودی

یهودی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی یهودی شده‌ای، تعبیرش این است که در مسیر «بدعت» حرکت می‌کنی، بر خداوند دروغ می‌بندی و یهودیها را یاری خواهی کرد و حرف‌های آن‌ها را قبول داشته و تأیید می‌کنی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند:…
متن دوم