آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

یس مغربی

یس مغربی,شرح کامل دعای یس مغربی

شرح کامل دعای یس مغربی ختم سوره مباركه «يس» دارای اثرات مطلوب است و نتيجه مادی و معنوی و بی‌حد و حصری دارد، اين همه خيرات و بركات سوره «يس» به اين علت است كه قلب قرآن بوده و در شأن و منزلت پيامبر خاتم نازل شده…
متن دوم