آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گُلهای فراوان

گُلهای فراوان

گُلهای فراوان ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در بهار یا تابستان باغ سرسبز و خرم شده و در آن انواع میوه‌ها و گل و گیاهان خوشبو درآمده و جویهای آب در آن جاری شده و تو هم در باغ نشسته بودی، تعبیرش این است که با شهادت از دنیا می‌روی…
متن دوم