آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گوارش تعبیر

گوارش

گوارش در اینجا منظور از گوارش، دارو یا ترکیبی است که جهت هضم و گوارش غذا بکار می‌رود. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گوارشی که شیرین باشد، سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر تلخ و ترش باشد، تعبیرش غم و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).تعبیر گوارشی…
متن دوم