آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گم شدن تعبیر

گم شدن

گم شدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گم شده‌ای، تعبیرش این است که در آن مکان کسی به تو اهمیتی نمی‌دهد و تو را به حال خودت رها می‌کنند و قدر تو را نمی‌دانند.اگر ببینی زن یا فرزند تو گم شده است، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد (دفع بلا و…
متن دوم