آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گل خیری تعبیر

گل خیری

گل خیری ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گل خیری رنج و بیماری می‌باشد (فرقی ندارد که در بیداری فصل آن باشد یا نباشد) (دفع بلا و گرفتاری).تعبیر روغن خیری، سود و منفعت از طرف مرد«عرب» می‌باشد. گل خیری
متن دوم