آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گفتار علمی قرآن در باره خلق انسان

گفتار علمی قرآن در باره خلق انسان

گفتار علمی قرآن حضرت محمد (ص) در آیه‌ی چهاردهم سوره پنجاه و پنجم قرآن به اسم (الرحمن) میفرماید: «خلق الانسان من صلصال کالفخار» یعنی: «خداوند انسان را از کل (گلی که مثل خاک رست شبیه به گل کوزه گران بود) خلق کرده است.» این آیه از قرآن…
متن دوم