آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گرفتن یا آویزانی از طناب تعبیر

طناب – گرفتن یا آویزانی از طناب

گرفتن یا آویزانی از طناب جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی طنابی را چنگ زده‌ای و گرفته‌ای، تعبیرش این است که ریسمان الهی را خواهی گرفت و دیندار و باایمان می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا...…
متن دوم