آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گرز تعبیر

گرز

گرز چوب یا میله‌ای که یک سر آن ضخیم‌تر است و در جنگ و دعوا به کار می‌رود. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گرز، مردی راست و درست‌ می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش حرفی سخت و تلخ می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گرز تو…
متن دوم