آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گرد و خاک هوا

گرد و خاک هوا

گرد و خاک هوا ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی هوا گرد و خاک می‌باشد، تعبیرش این است که در آنجا مسئله پیچیده و غیر قابل حلی به وجود می‌آید و مردم نمی‌دانند چگونه مشکل را حل کنند. اگر ببینی هوا گرد و خاک و سرد می‌باشد، یـعـنـی «پادشاهی»…
متن دوم