آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گرد و خاک روی بدن تعبیر

گرد و خاک روی بدن

گرد و خاک روی بدن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی صورت تو گرد و خاک نشسته است، تعبیرش این است که دچار کیفر و عقوبت می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ عَلَیْهَا غَبَرَةٌ _ چهره‌هایی غبار آلود و…
متن دوم