آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گربه در خانه

گربه در خانه

گربه در خانه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گربه‌ای وارد خانۀ تو شده است، تعبیرش این است که دزدی وارد آنجا می‌شود.اگر ببینی گربه از خانۀ تو چیزی خورده است، یـعـنـی شخص دزدی از خانۀ تو چیزی به سرقت می‌برد (دفع بلا و گرفتاری). گربه در…
متن دوم