آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کهربا

کهربا

کهربا ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کهربا، بیماری می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی کهرباهای زیادی داری، یـعـنـی با رنج و سختی سود و منفعت به دست می‌آوری. کهربا
متن دوم