آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کتف حیوان تعبیر

کتف حیوان

کتف حیوان ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت شانه را باز کردی و رگ‌های آن را دیدی، تعبیرش این است که آن سال، پرباران خواهد شد، ولی اگر ببینی در آن شانه سیاهی زیادی وجود دارد، یـعـنـی آن سال، سالی پر از بلا و گرفتاری خواهد بود (دفع…
متن دوم