آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کاشتن درخت تعبیر

درخت – کاشتن درخت

کاشتن درخت جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خانۀ خودت درخت میکاری، تعبیرش این است که بنا به نوع درختی که دیده‌ای داماد می‌گیری (برای اطلاع بیشتر به انواع درختمراجعه کنید).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در زمین و ملک خودت تخم یا درخت…
متن دوم