آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چگونه مشکلات زندگی را حل کنیم

چند مشکل مهم زندگی که باید آنها را ساده و حل کرد

چند مشکل مهم زندگی که باید آنها را ساده و حل کرد در این نوشتار ۱۰ مشکل مهم زندگی که باید آنها را ساده و حل کرد تا به تعادل در زندگی رسید را بیان میکنیم. توماس کمپیس درباره رهایی از پیچیدگی های زندگی جمله زیبایی می گوید: خلوص و سادگی…
متن دوم