آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چکاوک تعبیر

چکاوک

چکاوک تعبیرگری می‌گوید: تعبیر چکاوک، فرزند یا «غلام»است، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش مردی غریب و چرب‌زبان و شیرین‌سخن و کم‌آزار می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چکاوکی را گرفته‌ای یا کسی به تو بخشیده است، یـعـنـی بین…
متن دوم