آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چنگال پرنده تعبیر

چنگال پرنده

چنگال پرنده تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل پرنده‌ها چنگال داری، تعبیرش این است که توان و قوتِ کسب رزق و روزی را به دست می‌آوری و بر دشمنانت پیروز خواهی شد.اگر ببینی چنگال پرنده‌ای در اختیار و در دست تو می‌باشد، یـعـنـی به اندازه…
متن دوم