آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چرغ تعبیر

چرغ

چرغ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چرغ، «پادشاه»می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش مرد بزرگی که دارای هیبت و قوت است، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش مرد دزدی است که شب‌ها دزدی می‌کند. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چرغ غیر اهلی،…
متن دوم