آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پشه تعبیر

پشه

پشه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پشه‌های زیادی روی تو جمع شده‌اند و تو را نیش می‌زنند، تعبیرش این است که بر سر زبان عامه مردم خواهی افتاد و تو را غیبت کرده و ضرر و زیان می‌رسانند (زیرا پشه خون مردم را می‌مکد). ابراهیم کرمانی…
متن دوم