آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پروانه تعبیر

پروانه

پروانه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پروانه، مرد ضعیف و نادانی است که با نادانی‌اش خود را به هلاکت می‌اندازد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پروانه را کشتی یا در دست تو هلاک شده است، تعبیرش این است که فرزندت هلاک می‌شود (دفع بلا…
متن دوم