آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا

هاتا یوگا آسانا تمرین پنجم وضعیت چرخش کمر

هاتا یوگا آسانا تمرین پنجم وضعیت چرخش کمر بایستید و پاها را حدود نیم متر از هم جدا کنید و دستها را کنار بدن قرار دهید. یک نفس عمیق بکشید و هم زمان دستها را بلند کنید و هم سطح شانه ها بیاورید. بازدم را انجام دهید و بذدن…

پاوان موکت آسانا وضعیت های مراقبه

پاوان موکت آسانا وضعیت های مراقبه هدف اصلی از تمرینات یوگا,آماده ساختن داوطلب برای قرار گرفتن در وضعیت مراقبه به مدت طولانی است.تنها زمانی که بدن به حالت مجسمه بی حرکت در آمده است و می تواند برای مدتی در حالت بماند مراقبه تجربه خواهد شد.…

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم چوب شکن

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم چوب شکن در وضعیت چمباتمه در حالی که پاها از هم فاصله دارند قرار بگیرید. فاصله زانوها از هم 20تا30سانتیمتر باشد.زانوها کاملا خم شده,جدا از هم باشندهر دو دست را به هم قلاب کنید و آنها را روی زمین بین…

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم پیچ کلی ستون فقرات

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم پیچ کلی ستون فقرات به پشت روی زمین بخوابید و پاها را در کنار هم قرار دهید. دستها را به خارج و هم سطح شانه ها بیرون بکشید .کف دستها پایین.پای راست را از زانو خم کنید و کف پا را پهلوی کاسه زانوی…

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم آلاکلنگ

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم آلاکلنگ حالت1.به پشت بخوابید,زانوها را خم کنیدو به طرف قفسه سینه ببرید.انگشتان دستها را در بالای ساق ها نزدیک زانوها به هم قلاب کنید. این حالت,وضعیت این تمرین است. بدن را به این طرف و آن طرف…

پاوان موکت آسانا تمرین دوم چرخش ساق پا

پاوان موکت آسانا تمرین دوم چرخش ساق پا حالت1.در وضعیت تمرین قرار بگیرید. پای راست را پنج سانتیمتر از زمین بلند کنید,آن را کشیده ,مستقم نگاه دارید. پاشنه پا نباید زمین را در طول تمرین و در هر پنج زمانی لمس کند. پا را 10 مرتبه…

پاوان موکت آسانا تمرین اول بلند کردن ساق پا

پاوان موکت آسانا تمرین اول بلند کردن ساق پا این دسته از تمرینات معمولا با تقویت سیستم گوارش در ارتباط هستند. این تمرینات برای تمام افرادی که سوء هاضمه ,یبوست,ترش کردن,نفخ باد یا گاز معده,کم اشتهایی,بیماری قند,اختلال…

پاوان موکت آسانا تمرین پانردهم خم کردن آرنج

پاوان موکت آسانا تمرین پانردهم خم کردن آرنج حالت1.در یک وضعیت راحت قرار گیرید. دستها را در مقابل بدن و هم سطح شانه ها در جلوی بدن قرار دهید. کف دستها را به سمت بالا باز نگه دارید. دست را از آرنج خم کنید و به جلوببرید تا…

پاوان موکت آسانا ضد رماتیسم تمرین چهارم

پاوان موکت آسانا ضد رماتیسم تمرین چهارم تمرین4.چرخش قوزک پا در حالت قبل باقی بمانید,با کمک دست چپ مچ پای راست را خم کنید و آن را روی ران پای چپ قرار دهید(در این حالت روی مچ پا و حرکتی که می خواهید انجام دهید تمرکز کنید).مطمئن شوید مچ…
متن دوم