آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پادزهر تعبیر

پادزهر

پادزهر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی برای درمان بیماری پادزهر می‌خوری، تعبیرش این است که از رنج و سختی نجات پیدا می‌کنی و کارهایی را با موفقیت انجام خواهی داد، ولی اگر بر خلاف این ببینی تعبیرش غم و اندوه و نگرانی و عیب و نقص می‌باشد…
متن دوم