آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

وسمه

وسمه

وسمه تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در زمین و املاکت وسمه‌های زیادی داری، یـعـنـی گرفتار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی وسمه را کندی و دور انداخته‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی.اگر ببینی به زن خودت وسمه می‌دهی، یـعـنـی…
متن دوم