آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

وسایل مختلف خواب کردن هیپنوتیزم

وسایل مختلف خواب کردن هیپنوتیزم

وسایل مختلف خواب کردن هیپنوتیزم جادوگران و ساحران در قدیم اسباب‌های متعددی برای خواب کردن به کار می‌بردند که بعضی از آنها را ذیلاً شرح می‌دهیم: پارچه سیاهی را برای جلب توجه روی چهارپایه‌ای انداخته و تنگی بلورین را پر از آب کرده و روی آن…
متن دوم