آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هیپنوتیزم کردن

انتخاب سوژه برای هیپنوتیزم کردن

انتخاب سوژه برای هیپنوتیزم کردن انتخاب معمول از  عادات، رفتار  و کردار هر شخصی می‌توان پی برد که ایا قابل خواباندن است یا نه، ولی بیشتر اشخاصی که تعریق می‌کنند و یا تخم چشمشان لرزش دارد و یا چشم خود را احول می‌نمایند قابل خواب می‌باشند…
متن دوم