آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هیپنوتیزم کردن فردی

هیپنوتیزم کردن فردی

هیپنوتیزم کردن فردی شما معمولاً هنگام هیپنوتیزم کردن با یک نفر سروکار دارید و هیپنوتیزم کردن یک نفر نیز بسیار ساده‌تر از هیپنوتیزم دسته جمعی است. شما پس از آن‌که «خوابرو» حساس را انتخاب کردید، وی را روی یک صندلی بنشانید. به او بگویید که…
متن دوم