آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هیپنوتیزم پزشکی

دکتر پاتریک مک کارتی متخصص در هیپنوتیزم پزشکی

دکتر پاتریک مک کارتی پزشک عمومی و متخصص بین المللی در موضوع هیپنوتیزم پزشکیاست. از سال ۱۹۹۲ بیش از ۲۰،۰۰۰ نفر مردم را درمان کرده، و آنها را به زندگی خود و بهبود در شیوه های مختلف کمک کرده است. و او یک موفقیت بسیار بالایی در عرصه کار…
متن دوم