آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نیل تعبیر

نیل

نیل نیل نوعی ماده رنگی است که آبی می‌باشد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر نیل، غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی نیل داری، یـعـنـی دچار غم و اندوهی می‌شوی.اگر ببینی لباس خود را با نیل رنگ کرده‌ای، تعبیرش مصیبت…
متن دوم