آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نمد تعبیر

نمد

نمد تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی نمد سفید داری، تعبیرش مال حلال می‌باشد.اگر ببینی نمد سیاه داری، یـعـنـی از طریق کسب و کار خودت مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی نمد تو سوخته است، یـعـنـی مال و اموال تو تلف می‌شود (دفع بلا و…
متن دوم