آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نقاشی و نگارگری

نقاشی و نگارگری

نقاشی و نگارگری ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب نقاشی کردن، چیزی باطل یا کاری باطل می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: مَا هَذِهِ التَّمَاثِیلُ الَّتِی اَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ _ این تصویرها چیست که به عبادت آن‌ها کمر بسته‌اید؟…
متن دوم