آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نخ تعبیر

نخ

نخ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب نخ، مسافرت می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: کار مردی است که با زنان اختلاط و همنشینی دارد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی نخ‌های زیادی داری، تعبیرش این است که عمر طولانی به دست…
متن دوم