آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ناودان

ناودان

ناودان ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی باران باریده و آب از ناودان می‌ریزد، تعبیرش این است که «پادشاه»به مردم آنجا ضرر و زیان می‌رساند، ولی اگر ببینی بدون ابر باران باریده و آب از ناودان می‌ریزد، یـعـنـی خداوند مردم آنجا را مورد رحمت…
متن دوم