آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ناشنوائی

ناشنوائی

ناشنوائی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ناشنوائی، تباهی و خرابی دین و ایمان و نرسیدن به خواسته و ناکامی این جهان می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: صُمٌّ بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لاَ یَرْجِعُونَ _ کر و لال و کورند و از ضلالت باز نیایند…
متن دوم