آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

میکائیل تعبیر

میکائیل

میکائیل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب میکائیل را با صورت اصلی‌اش ببینی، تعبیرش این است که بر دشمنان پیروز می‌شوی و به خواسته‌هایت می‌رسی، ولی اگر بر خلاف صورت اصلی‌اش ببینی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی…
متن دوم