آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

میش تعبیر

میش

میش تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب میش، زنی بخشنده و یا مردی بزرگ می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیر خواب میش ماده، زنی بزرگ می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: اِنَّ هَذَا اَخِی لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِیَ نَعْجَةٌ…
متن دوم