آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مژه تعبیر

مژه

مژه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مژه‌ها، حفظ و نگاه داشتن دین و ایمان می‌باشد.اگر در خواب ببینی مژه‌های تو ریخته است، تعبیرش فساد و تباهی دین و ایمان می‌باشد .اگر ببینی مژه‌های تو در جایش محکم نیست و تکان می‌خورد، یـعـنـی بیمار…
متن دوم