آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مشک آب تعبیر

مشک آب

مشک آب چون امروزه به جای مشک از کلمن آب یا قمقمه استفاده می‌شود، شاید بتوان گفت که تعبیر دیدن کلمن و قمقمه و... نیز مانند تعبیر مشک می‌باشد. تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مشک آب، مسافرت می‌باشد.اگر ببینی مشک نو داری، یـعـنـی به سفر می‌روی،…
متن دوم