آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مشرک تعبیر

مشرک

مشرک ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی یهودی، مسیحی، مشرک یا بت‌پرست شده‌ای، یـعـنـی دچار گمراهی و ضلالت شده و بر خداوند بزرگ دروغ می‌بندی،‌‌‌‌‌ و اگر ببینی پس از گرایش به آن دین‌ها، توبه کرده‌ای و دوباره مسلمان شدی، تعبیرش این است که گناه…
متن دوم