آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مشرق تعبیر

مشرق

مشرق تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مشرق،«پادشاهان» جهان می‌باشد، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیر مشرق خوب است، زیرا محل طلوع آفتاب می‌باشد.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی مشرق در جای خوبی می‌باشد، یـعـنـی خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود،…
متن دوم