آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

متن سوره نوح

آثار و برکات سوره نوح

آثار و برکات سوره نوح تعداد آیات: 28 مکی یا مدنی: مکی نوح هفتاد و یکمین سوره قرآن است. از امام جعفر صادق علیه السلام نیز نقل شده است: هر کس که به خدا ایمان دارد و کتابش را قرائت می کند قرائت سوره نوح را رها نکند. هر بنده ای که…
متن دوم